Bạn có đang vật lộn với một tình huống khó khăn không? Dưới đây là một mẹo nhỏ giúp bạn có thể giải quyết tình huống cách nhanh chóng. Bạn có phải thường xuyên đưa ra những quyết định khó khăn không? Việc có nhiều lựa chọn có thể...