Những đạo lí đơn giản mà vô cùng thiết thực dưới đây sẽ giúp bạn có những suy nghĩ đúng đắn về cuộc sống và trở nên tốt đẹp hơn. Có câu: Cổ nhân chỉ cứu người nghèo, không cứu kẻ lười. Dưới đây là những đạo lý đơn...