Tag: lời phật dạy

Lời Phật dạy về những bài học sâu sắc trong cuộc sống

Phật dạy rằng: Tất thảy nhân sinh trên đời đều giống như thân ở bụi gai, tâm bất động, thân bất động trước mọi cám giỗ thì sẽ không bị tổn thương. 1. Nhân vốn là nhân, thế vốn là thế. Nhân tâm thế nào thì thế cũng như...