Tag: đọc và suy ngẫm

Ai cũng có múi giờ riêng để thành công – Ailee

Múi giờ tại New York nhanh hơn California 3 tiếng, nhưng nó cũng không làm nhịp sống tại California chậm lại. Có người tốt nghiệp ở tuổi 22, nhưng phải đợi tận 5 năm để tìm được một công việc tốt và ổn định. Có người trở thành CEO...