Như đã thành thông lệ, cứ vào đầu năm mới hoặc dịp hè lại nổ rộ phong trào họp lớp. Thôi thì đủ các khối lớp được tổ chức từ cấp 1 đến đại học. Có những lớp tổ chức khá bài bản, thể hiện sự thân thiện, gần...